Ajankohtaista


Ka­la­ta­lous­a­lue on la­ki­sää­tei­nen yh­dis­tyk­sen kal­tai­nen yh­tei­sö. Sen jä­se­niä ovat ka­la­ta­lous­a­lu­ee­seen kuu­lu­vien ve­sia­luei­den omis­ta­jat.

Pälkäneen kalatalousalueen hallinto

Hallituksen puheenjohtaja

Hannu Wirola

Toiminnanjohtaja

Päivi Pyyvaara
Puhelin: 0500-760 953
Säh­kö­pos­ti: pai­vi.pyy­vaa­ra@ka­la­ta­lo.fi


Osakaskuntien luvat

Lin­kit vie­vät verk­ko­kaup­paan. Siel­tä löy­ty­vät myös osa­kas­kun­ta­koh­tai­set kar­tat ja oh­jeet.

Jäsenten sivujaKalatalousviranomaisten sivujaYhteistyökumppaneilta


Retkeily ja luonto

  • Laavut ja nuotiopaikat

Kala ja sen käyttö